Qualitat

A través de la Unitat d'Atenció al Ciutadà, analitzem les enquestes de satisfacció del CatSalut i els suggeriments / reclamacions per poder orientar les nostres polítiques de millora. Alhora, duem a terme altres enquestes específiques i grups focals per conèixer l’experiència de pacients i familiars, els seus valors i creences, o les seves preferències i necessitats particulars.

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ DEL CATSALUT Hospital 2016* Hospital 2019* Catalunya
Grau de satisfacció (sobre 10) 8,81 8,3 8,3
Fidelitat 93% 91,9% 91,8%
Sensació d’estar en bones mans 98% 95% 97%
(*) Resultats de les enquestes de satisfacció del CatSalut

Avaluacions de l’experiència del pacient realitzades a títol intern

Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic

 • Per conèixer l’èxperiència del pacient ambulatori, s’han realitzat dues activitats de tipus qualitatiu:
  • Grup focal amb familiars de persones diagnosticades de demència inicial que assisteixen al Grup de Psicoestimulació Cognitiva
  • Grup focal amb cuidadors principals de persones ateses a domicili pel PADES i que han mort (activitats qualitatives).
 • En relació als objectius de contracte amb el CatSalut, s'han mantingut els objectius de millora de l'indicador “Ajuda per controlar-millorar el dolor”, que manté el 86% d'indicador positiu, i del permís d'informació a la família, amb un 74%.

El Nadal, Serveis per a la Gent Gran

 • Residència Fundació Gallifa: enquesta de satisfacció del servei de bugaderia de roba personal i enquesta de satisfacció d'usuaris de la residència i centre de dia.
 • SAIAR Folgueroles: enquesta de satisfacció dels usuaris.
 • Residència El Nadal: enquesta de satisfacció del servei de bugaderia de roba personal; enquesta de satisfacció d'usuaris de la residència i centre de dia; i grup focal amb familiars dels usuaris de la 2ª planta sobre la realització del Pla Individualitzat d'Atenció compartit.

Avaluació dels plans de millora

 • Pla de millora de Qualitat i Seguretat a l'HUSC : 7/9=77,7%
 • Pla de millora de Qualitat i Seguretat a El Nadal.SGG: 10/11=90,9%
 • Pla de millora de Coneixement: 6/7= 85,7% 
 • Pla de millora de Protecció de Dades: 18/21= 85,7%
 • Pla de millora d'Acreditació: 5/6= 83,3%
 • Pla de millora d'Espais i equipaments: 9/9= 100%
 • Pla de millora de TICs: 7/7= 100%
 • Pla Millora de Manteniment: 3/4= 100%