Atenció comunitària a domicili

En el marc del Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES) i d’Hospitalització Domiciliària (HD), desenvolupem cinc tipus de programes d’atenció i seguiment de pacients al seu domicili. Després de l’augment de l’activitat l’any anterior amb un gran impuls del programa d'Hospitalització Domiciliària, aquest 2019 s’han reduït significativament el nombre de visites en els diversos programes excepte en el de Cures d’Infermeria, en què també s’ha pogut incrementar el nombre de pacients atesos.

PADES 2017 2018 2019
TOTAL PROGRAMES  
Altes 703 745 711
Pacients atesos 746 786 747
Visites 6.242 8.039 5.783
Rati de visites 8,4 10,2 7,7
GERIATRIA  
Altes 29 27 25
Pacients atesos 34 28 30
Visites 243 110 81
Rati de visites 7,1 3,9 2,7
PAL·LIATIUS  
Altes 104

76

78
Pacients atesos 113 83 79
Visites 476 306 274
Rati de visites 4,2 3,7 3,5
CURES D’INFERMERIA  
Altes 66

60

91
Pacients atesos 80 80 108
Visites 649 819 872
Rati de visites 8,1 10,2 8
GESTIÓ DE CASOS  
Altes 10 8 6
Pacients atesos 15 7 6
Visites 12 9 7
Rati de visites 1 1 1
HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIA  
Altes 494

561

511
Pacients atesos 504 573 524
Visites 4.862 6.795 4.550
Rati de visites 9,64 11,8 8,7