Hospitalització

Aquest 2019 ha continuat la tendència a la baixa en la rotació de pacients ingressats a l’Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic, amb menys altes i menys pacients atesos, però amb un augment progressiu del temps que passen al centre a causa de la seva complexitat i grau de dependència. Les estades s’han reduït a les diverses unitats de l’Hospital, excepte a Cures Pal·liatives, on s’han incrementat significativament, i en casos de Llarga Estada, on el nombre d’estades es manté estable respecte els anys previs. Les arribades de pacients directament d'urgències i de la comunitat han repuntat després de la davallada de l’any anterior i tornen a representar prop de 4 de cada 10 ingressos al centre hospitalari.

HOSPITALITZACIÓ 2017 2018 2019
TOTAL
Altes 1.448 1.331 1.292
Pacients atesos 1.527 1.419 1.378
Estades 32.781 32.891 32.505
Estada mitjana (dies) 20,9 23,6 24,2
Mitjana de llits ocupats 89,8 90,1 89,1
Trasllats a aguts 8,4% 9,4% 7,4%
SUBAGUTS
Altes 210 210 211
Pacients atesos 211 210 217
Estades 1.742 1.927 1.856
Estada mitjana 6,8 7,6 7,2
CONVALESCÈNCIA
Altes 898 815 725
Pacients atesos 961 875 785
Estades 23.507 23.066 22.625
Estada mitjana 24,2 27,2 29,9
CURES PAL·LIATIVES
Altes 328 289 347
Pacients atesos 343 311 365
Estades 5.865 6.081 6.574
Estada mitjana 16,25 19,4 18,2
LLARGA ESTADA
Altes 8 10 9
Pacients atesos 12 14 13
Estades 1.449 1.443 1.450
Estada mitjana 196 176,1 155,6