Fundació Gallifa

La Residència d'avis i centre de dia Fundació Gallifa de Sant Hipòlit de Voltregà ha continuat augmentant la seva ocupació en l’activitat de Centre de dia, si bé s’ha reduït lleugerament el nombre d'usuaris atesos tant en l’àmbit residencial, com en l’atenció diürna i el servei de menjador social. Aquest 2019, el centre ha seguit avançant en la implantació del Model d'Atenció Integral Centrat en la Persona (AICP).

  2017 2018 2019
RESIDÈNCIA
Ingressos 10 13 7
Usuaris atesos 54 53 48
Ocupació 99% 99,3% 99,6%
Nivell de dependència dels residents
  Sense grau 18,5% 9,4% 6,2%
  Grau I 5,5% 5,6% 10,4%
  Grau II 33,3% 34% 31,3%
  Grau III 42,7% 51% 52,1%
Llista d'espera de les places públiques
Llista d’espera 29 38 39
Temps d’espera (mesos) 22 22 21
CENTRE DE DIA
Ingressos 11 4 4
Usuaris atesos 11 13 11
Ocupació 43,9% 54,4% 60,6%
MENJADOR SOCIAL
Usuaris atesos 6 8 5
Àpats 1.883 1.791 910