Equip humà i formació

La plantilla mitjana de la Fundació es manté estable, el que suposa una consolidació de l'equip humà. Per tercer exercici consecutiu, la plantilla se situa per sobre dels 270 professionals. Més del 86% del personal compta amb titulació acadèmica. 

EQUIP HUMÀ 2015 2016 2017 2018 2019
Hospital 121 121 122 127 125
El Nadal 132 146 156 149 148
TOTAL 253 267 278 276 273
PERFIL PROFESSIONAL Assistencials No assistencials Global
Llicenciats 20 1 21
Diplomats 74 8 82
Grau mitjà 126 6 132
Sense titulació 4 34 38
TOTAL 224 49 273
EDAT I CONTRACTACIÓ 2017 2018 2019
Mitjana d'edat 41,7 anys 41,99 anys 42,3 anys
Contracte indefinit 74,5% 71,7% 70%