La Fundació: on som i cap on anem?

La Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic (FHSC) és una institució sense ànim de lucre oberta a tota la comarca d'Osona. La nostra missió és proveir a les persones en situació de malaltia avançada, fragilitat i/o dependència, una atenció integral, d'alt valor i nivell humà i centrada en la persona, amb l'objectiu de millorar la seva salut i/o benestar, de forma compartida i integrada amb els altres agents del territori.

Projectant-nos al futur

Osona té avui quasi 5.400 persones majors de 85 anys, més del doble que fa una dècada. Aquest envelliment de la població i l'augment de les malalties cròniques ha generat noves necessitats relacionades amb l'atenció a la seva salut. La Fundació, des de la seva història centenària -que es remunta al 1348-, projecta els seus compromisos cap al futur pensant en adequar-se a aquestes noves realitats, millorar el servei als ciutadans i preparar-se per respondre a les seves necessitats actuals i futures.

Per avançar en els nostres reptes de futur, hem prioritzat les següents línies estratègiques generals per al període 2018-2019:

  • Estratègies Operatives
  • Línia 1: Evolucionar cap a una organització integrada de serveis de salut i socials al territori i que faciliti desenvolupar noves estratègies per a l'atenció de PCC/MACA/Ger.
  • Línia 2: Desenvolupar el model d'ACP i l'experiència del pacient/ciutadà.
  • Línia 3: Potenciar el desenvolupament com hospital universitari.
  • Estratègies Corporatives
  • Línia 4: Revisar pràctiques i cultures relacionades amb la gestió de les persones.
  • Línia 5: Garantir la viabilitat econòmica de l'entitat i maximitzar la capacitat de generar ingressos.