Atenció ambulatòria

L'Hospital de dia ha mantingut el seu volum d’activitat habitual, que presenta petites fluctuacions d’un any a l’altre. El nombre d’altes i d’usuaris atesos ha estat superior, mentre que s’han reduït els ingressos i les sessions realitzades.

La Unitat de Diagnòstic i Seguiment també va incrementar la seva activitat amb un augment significatiu dels processos vinculats a trastorns cognitius dels pacients.

La posada en marxa de la nova Àrea de Rehabilitació Ambulatòria de Vic, ubicada a les renovades instal·lacions de l’Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic i gestionada pel Consorci Hospitalari de Vic, ha suposat un aposta en ferm per avançar en un model integrat i assistencial de la rehabilitació a la comarca d'Osona.

HOSPITAL DE DIA 2017 2018 2019
Altes  457 401 442
Ingressos 439 422 414
Usuaris atesos 561 548 561
Sessions / estades 9.000 9.207 9.045
UNITAT DE DIAGNÒSTIC I SEGUIMENT 2017 2018 2019
Processos totals 504 490 556
Geriatria 166 174 180
Trastorns cognitius 318 298 359
Cures pal·liatives 20 18 17
REHABILITACIÓ 2017 2018 2019 (*)
Sessions 6.002 5.104 3.885
Altes 581 509 443
(*) Activitat fins al 30 de setembre. A partir d'aleshores, passa al Consorci Hospitalari de Vic