Les persones

PATRONAT
Presidenta Anna Erra i Solà
Vicepresident Josep Maria Arimany i Manso
Vocals

Anna M. Carbonell i Mas
Josep M. Diéguez i de Jaureguízar (fins el 2 d'octubre de 2019)
Àlex Fernández i Grau
Joan Mir i Tubau
Daniel Pérez Gallardo
M. Estíbaliz Pous i de Blas
Jordi Soler i Targarona (fins el 2 d'octubre de 2019)
Victòria Terricabras i Tarin (des del 2 d'octubre de 2019)
Carme Tió i Oriol (des del 2 d'octubre de 2019)
Sergi Vilamala i Bastarras
Roberto Villaescusa i Saiz (fins el 2 d'octubre de 2019)

COMITÈ DIRECTIU
Director Gerent Jordi Roca i Casas
Director Assistencial Joan Espaulella i Panicot
Director Econòmic i Administratiu Josep Carbonell i Lera
Directora de Cures Marta Ferrer i Solà
Directora de la Residència i CdD El Nadal Montse Blasco i Rovira
Directora de Gestió de Serveis Eva Torrejón i Bernardo