Atenció a la dependència

El Nadal, Serveis per a la Gent Gran és la marca que engloba els serveis socials d'atenció a la dependència de la Fundació. La componen una sèrie d’equipaments residencials i de centres de dia, tant públics com privats, que configuren una plataforma assistencial de serveis amb un objectiu compartit: donar la millor atenció a les persones grans amb dependència. Tots aquests centres reben el suport i es beneficien de l’experiència de l'Hospital Universitari de la Santa Creu en l'atenció als problemes de salut dels seus usuaris.

Alta ocupació i baixa rotació

Tots els dispositius assistencials han assolit la pràctica totalitat (95,3%) dels seus objectius d’activitat i de qualitat fixats per al 2019. El nivell d'ocupació de les residències que gestiona la Fundació ha continuat fregant el 100% i el nombre d'usuaris totals s’ha mantingut estable, amb un lleuger increment de l’1,7%. Pel que fa als centres de dia, ha augmentat el nivell d'ocupació juntament amb el total de persones ateses, que per segon any consecutiu supera les 70. L'activitat complementària dels menjadors socials s’ha mantingut a la Residència d'avis i centre de dia Fundació Gallifa i al SAIAR Folgueroles, si bé amb una reducció a la meitat en el nombre d’àpats servits.

Atenció Integral Centrada en la Persona (AICP)

Des d'El Nadal, Serveis per a la gent gran impulsem el ‘Projecte AICP: Propostes per millorar la qualitat de vida de les persones’. Una iniciativa per avançar en el model d'atenció a les persones grans usuàries dels serveis, a través de la qual volem millorar la seva qualitat de vida i promocionar la seva autonomia i benestar, a partir de potenciar la seva participació efectiva, els seus valors i pràctiques.