Consum d'electricitat

El 2022 el consum d'electricitat ha representat el 51% del consum global d'energia, i està associat a més a més del funcionament habitual de l'enllumenat, els aparells d'informàtica i ofimàtica i els equips mèdics, als aparells de climatització.

En el cas d'energia elèctrica aquest 2022 s'ha consumit un 3% més. Per centres, l'increment més important ha estat a l'HSJM (8,5%) mentre que HUV (1,7%) i CdV (1,1%) s'ha mantingut lleugerament per sobre. 

ELECTRICITAT 2020 2021 2022 Mitjana 3a
Consum d’electricitat (MWh)
Total 6.269 6.904 7.114 6.762
HUV+OSM 4.150 4.480 4.556 4.395
CdV 856 967 978 934
HSJM 1.263 1.456 1.580 1.433
Consum d’electricitat per superfície (MWh/m2)
Total 0,122 0,122 0,126 0,120
HUV+OSM 0,125 0,136 0,138 0,133
CdV 0,087 0,098 0,099 0,094
HSJM 0,098 0,113 0,122 0,111
Consum d'electricitat per treballador (MWh/treballador)
Total 4,67 4,88 5,12 4,89
HUV+OSM 3,74 3,80 3,95 3,83
CdV 13,59 13,07 14,17 13,61
HSJM 8,48 8,99 9,46 8,98

(*) Les dades d'enguany de consum per treballador s'han segregat, com l’any passat, entre HUV-OSM i CdV i, per tant, no són comparables amb les d’anys anteriors, que eren agregades de Centre Vic.

Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).