En xifres

SUPERFÍCIE (m2)* 2018-2022
Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental 32.949,23
Clínica de Vic 9.892,72
Hospital Sant Jaume de Manlleu 12.939,90
Total 55.781,85
(*) Superfície construïda. Les parcel·les que ocupen els centres del CHV no han variat de manera significativa els darrers anys, per això l'impacte sobre la biodiversitat, mesurat com a indicador bàsic relatiu a l’ocupació del sòl d'acord amb l'EMAS III, no es considera un aspecte significatiu.
PLANTILLA* 2020 2021 2022
Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental 1.111 1.178 1.154
Clínica de Vic 81 74 54
Hospital Sant Jaume de Manlleu 149 162 181
Total 1.341 1.414 1.389
(*) Persones físiques a 31 de desembre. El nombre de persones de cadascun dels centres de Vic és estimat, doncs en molts casos els professionals que treballen a l'Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental també ho fan a la Clínica de Vic, i a l'inrevés.
LLITS EN FUNCIONAMENT 2020 2021 2022
Centre Vic (HUV-OSM) 187 195 195
Clínica de Vic - - -
Centre Manlleu* 189 189 205
Total 376 382 400
(*) Mitjana de llits en funcionament HSJM + 132 places de residència.
ESTADES A HOSPITALITZACIÓ* 2020 2021 2022
Centre Vic (HUV-OSM) 59.265 64.508 64.416
Clínica de Vic - - -
Centre Manlleu 66.232 66.876 69.072
Total d’estades 125.497 131.384 133.488
(*) Nombre total d'estades per part dels pacients.
PENSIONS* 2020 2021 2022
Centre Vic 58.991 79.151 66.374
Centre Manlleu 65.993 40.388 68.797
Total 124.984 119.539 135.171
(*) El nombre de pensions es calcula mitjançant la suma d'un esmorzar (16%), d'un dinar (42%) o d'un sopar (42%) d'Hospitalització + (Dinars personal + sopars guàrdia + menús cafeteria) (42%).
SESSIONS DE QUIMIOTERÀPIA 2020 2021 2022
Centre Vic 3.466 3.583 4.054
DETERMINACIONS DE LABORATORI 2020 2021 2022
Centre Vic 1.823.262 2.263.533 2.439.136
SOL·LICITUDS D’ANATOMIA PATOLÒGICA 2020 2021 2022
Centre Vic 17.617 22.035 23.061