Consum de gas natural

El consum de gas natural, està associat al funcionament de la calefacció, la generació d'aigua calenta sanitària i la cuina, representant el 49% del consum global d'energia emprada l'any 2022.

El 2022 el consum de gas natural ha estat un 8,6% inferior. En aquest cas la reducció més important s'ha donat a HUV (-10,1%) seguit per CdV (-6,1%) i HSJM (-5,5%).

GAS NATURAL 2020 2021 2022 Mitjana 3a
Consum de gas natural (MWh)
Total 6.179 7.409 6.771 6.786
HUV+OSM 3.970 4.892 4.400 4.421
CdV 1.101 1.231 1.156 1.163
HSJM 1.108 1.286 1.215 1.203
Consum de gas natural per superfície (MWh/m2)
Total 0,111 0,131 0,120 0,121
HUV+OSM 0,120 0,148 0,134 0,134 =
CdV 0,111 0,124 0,117 0,118
HSJM 0,086 0,099 0,094 0,093
Consum de gas natural per treballador (MWh/treballador)
Total 4,61 5,24 4,87 4,91
HUV+OSM 3,57 4,15 3,82 3,85
CdV 13,59 16,64 16,75 15,66
HSJM 7,44 7,94 7,28 7,55
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).