Quants residus genera un treballador? I un pacient?

Els indicadors absoluts sobre la quantitat de residus generats ofereixen una visió global de les tendències en relació al nostre comportament ambiental. No obstant això, de forma complementària utilitzem indicadors relatius que ens permeten analitzar millor la informació disponible. És bo analitzar alguns dels indicadors en funció de l’activitat que s’ha dut a terme, ja que en la majoria de casos està directament relacionat (nombre de treballadors, llits, sessions de quimioteràpia o pensions). En aquest sentit, en la següent taula podem observar que el residu total per treballador ha disminuït respecte a l’any anterior. 

RESIDUS 2019 2020 2021 Mitjana 3a
Rebuig amb destí abocador per llit i dia (kg/llit/dia)
Total 2,22 3,01 2,53 2,59
HUV+OSM 3,88 5,36 4,49 4,58
HSJM 0,57 0,59 0,50 0,55
Matèria orgànica per treballador (kg/treb.)
Total 57,59 70,01 73,48 67,03
HUV+OSM i CdV 57,14 79,16 79,27 71,86
HSJM 116,78 99,44 114,13 110,12
Matèria orgànica per pensió (kg/pensió)
Total 0,62 0,83 0,76 0,73
HUV+OSM 1,01 1,05 1,25 1,10
HSJM 0,26 0,39 0,27 0,31
Residus del grup III per treballador (kg/treb.)
Total 89,09 58,13 22,89 56,71
HUV+OSM i CdV 93,78 68,52 27,28 65,47
HSJM 51,61 9,14 2,10 20,95
Residus del grup III per llit i dia (kg/llit/dia)
Total 0,33 0,40 0,23 0,32
HUV+OSM 0,67 0,77 0,43 0,62
HSJM 0,91 0,57 0,00 0,49
Residus del grup III per determinacions (kg/1.000 determinacions)
Laboratori 2,58 2,07 1,91 2,19
Microbiologia 3,37 2,72 2,51 2,87
Residu citotòxic per treballador (kg/treb.)
HUV+OSM 3,27 3,59 3,78 3,55
Residu citotòxic per sessió de quimioteràpia (kg/sessió)
HUV 1,27 1,42 1,30 1,33
Residu citotòxic per llit i dia (kg/llit/dia) – Farmàcia+UTE+Planta**
HUV 30,40 29,10 29,15 = 29,55
Residu formol per sol·licituds d’Anatomia Patològica (kg/sol·licituds)
HUV 117,37 93,85 89,35 100,19
(*) Es considera com a “contacte” tota activitat assistencial que genera residus: estades d’hospitalització i d’hospital de dia, proves diagnòstiques, urgències…
(**) Inclou Farmàcia, UTE i Hospitalització
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).