El Consorci

El Consorci Hospitalari de Vic (CHV) som una organització gestionada com a consorci públic, dirigida a oferir serveis sanitaris sense ànim de lucre. El nostre fi és posar a disposició de la ciutadania d'Osona (aproximadament 155.000 persones) un servei assistencial de qualitat i respectuós amb els àmbits social, ambiental i econòmic tal com estableix la nostra estratègia de responsabilitat social.

Jurídicament, estem integrats per la Generalitat de Catalunya i la Fundació de l'Hospital de la Santa Creu de Vic i organitzats com un Consorci Administratiu de caràcter públic i institucional, creat segons el Decret 302/1986 de 9 de setembre de 1986.

Gestionem l'Hospital Universitari de Vic, la Clínica de Vic, Osona Salut Mental i l'Hospital Sant Jaume de Manlleu, oferint assistència pública, privada i en salut mental. En cadascun d'aquests centres, ubicats en quatre edificis, tres d'ells situats a Vic i un a Manlleu, prestem serveis corresponents a perfils molt diferenciats:

 • Hospital Universitari de Vic (HUV), referent en l'atenció pública especialitzada contractada amb el Servei Català de la Salut (ICS).
 • Osona Salut Mental (OSM), referent en atenció especialitzada en salut mental.
 • Clínica de Vic (CdV), referent en atenció privada, oferint assistència a pacients particulars i associats a les mútues i companyies d'assegurances.

En l’àmbit administratiu i organitzatiu, actualment  la direcció del CHV es troba ubicada a la CdV, mentre que la major part de serveis que constitueixen els Serveis Auxiliars a la Sanitat (SAS), AIE, (Agrupació d'Interès Econòmic d'institucions sanitàries d'Osona-Ripollès-Garrotxa), es troben a l'HUV. SAS inclou el Servei de Prevenció de la Salut i Medi Ambient que és el que centralitza la gestió ambiental del CHV, així com els serveis de manteniment i hoteleria, que gestionen directament aspectes essencials de la gestió ambiental dels centres. Per tant, la seu es troba a Vic, en el que s'anomena Centre Vic i l'HSJM reporta a la seu central. En el cas d'OSM són unes dependències físicament annexes a l'HUV, depenent directament de l'hospital.

La cartera de serveis i els progressos assolits en l'àmbit de la responsabilitat social queden descrits amb tot detall a la Memòria 2021 del CHV, que integra la memòria de sostenibilitat, accessible mitjançant la nostra pàgina web, seguint els estàndards del Global Reporting Initiave, SRS de GRI.

Aquesta Declaració Ambiental té la voluntat d'oferir informació veraç i transparent a tots els grups d'interès sobre la gestió ambiental de les nostres activitats i els serveis prestats a l'Hospital Universitari de Vic, Osona Salut Mental, Clínica de Vic i Hospital Sant Jaume de Manlleu durant el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022.

 • Dades generals de l'organització
 • CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
  Tel. 93 8891111 / Fax 93 8856761 / Correu-e: chv@chv.cat
  www.chv.cat
 • CENTRE VIC:
  Hospital Universitari de Vic-Osona Salut Mental (HUV-OSM)
  C/ Francesc Pla "El Vigatà", 1. Vic (Osona, Barcelona). CP: 08500
  Clínica de Vic (CdV)
  Ronda Francesc Camprodon, 4. Vic (Osona, Barcelona). CP: 08500
 • CENTRE MANLLEU:
  Hospital Sant Jaume de Manlleu (HSJM) i Residència Aura
  Ctra. d’Olot, 7. Manlleu (Osona, Barcelona). CP: 08560
 • Codi CCAE: 85110
 • Número de registre EMAS: ES-CAT-000185
 • Gerenta: Sara Manjón del Solar 
 • Director de Serveis i SAS: Jaume Castellano i Plujà
 • Cap del Servei de Prevenció i Medi Ambient: Dr. Miquel Vilardell i Ynaraja