Verificació ambiental

La present Declaració Ambiental, elaborada pel Consorci Hospitalari de Vic i disponible per a tots els grups d'interès a través de la nostra pàgina web, compleix amb els requisits establerts pel Reglament 1221/2009 (juntament amb el Reglament UE 2017/1505, que modifica els annexos I, II i III del reglament citat, i el Reglament UE 2018/2026, que en modifica l'annex IV) i aporta informació veraç sobre la gestió ambiental de l'organització.

Circuit d'elaboració, revisió i verificació dels continguts

 • Declaració elaborada per:
  Dr. Miquel Vilardell i Ynaraja
  Cap del Servei de Prevenció i Medi Ambient mancomunat
  Data: 17/07/2023
 • Declaració revisada per:
  Sr. Jaume Castellano i Plujà
  Director d’Operacions i Recursos
  Data: 24/07/2023
 • Declaració validada per:
  Sra. Sara Manjón del Solar
  Gerenta (Comitè de Direcció)
  Data: 31/07/2023
 • Declaració verificada per:
  Francisco Javier Moya R., amb DNI 52104778A
  Entitat: Oca Instituto de Certificación, SL
  Número de verificador ambiental: ES-V-0018

Declaració signada pel verificador mediambiental

Seguiment

La Direcció del Consorci Hospitalari de Vic es compromet a presentar, en el termini d'un any, la propera Declaració Ambiental. La propera verificació i validació es realitzarà al setembre de 2023 i abastarà el període de gener a desembre de 2023.