Consum de materials

El consum més important de materials correspon a fàrmacs (2/3 parts), mentre que la resta correspon principalment a material sanitari, en especial implants amb requisits específics de traçabilitat (marcapassos, pròtesis i material d'osteosíntesi) i material de laboratori, a més de material fungible genèric com xeringues, guants, bates, paper, etc.

En el sector hospitalari hi ha molt material d'un sol ús que suposa un impacte important sobre el medi, atès que requereix unes aportacions rellevants de recursos (aigua, matèria primera, energia, etc.) amb un temps d'ús molt curt, passant a ser residu de seguida.

Cal tenir en compte que els consums de 2020 van set totalment desorbitats i en alguns casos es van mantenir elevats encara el 2021. Des d'aleshores s'ha treballat per una transició cap a l'ús de material reutilitzable apostant clarament per l'economia circular, reduir el consum de plàstic i apostar per productes més sostenibles.

  2020 2021 2022 2021 vs 2022
Guants  25,50 25,20 23,26 -7,7%
Vinil 12,34 12,02 9,26 -3,7%
Bosses (sense bosses deixalles) 9,88 2,29 0,42 -81,7%
Material HORECA 0,92 1,20 1,19 -0,8%
TOTAL Plàstic (sense bosses deixalles) 36,29 28,69 24,88 -13,3%
TOTAL Plàstic 64,83 56,83 54,38 -4,3%