Aprofitament de l'energia solar

Amb la voluntat de reduir la dependència de les fonts d'energia convencionals associades a l'emissió de CO2 a l'atmosfera ja des del 2003 es va apostar per l'energia neta i respectuosa amb l'entorn.

A final d'any, les dues instal·lacions d'energia solar tèrmica a HUV i HSJM es van substituir per solar fotovoltaica, tot i que no van entrar en funcionament fins al 2023.

SOLAR 2020 2021 2022 Mitjana 3a
Energia generada per sistemes alternatius sobre el total
Percentatge 0,35% 0,40% 0,76% 0,50%
Energia generada per sistemes alternatius (MWh)
Total 44,28 57,06 106,48 69,27
HUV+OSM ND - - - - -
HSJM 44,28 57,06 106,48 69,27
Energia generada per sistemes alternatius per treballador (MWh/treb.)
Total 0,03 0,04 0,08 0,05
HUV+OSM ND - - - - -
HSJM 0,30 0,35 0,64 0,43
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).