Consum de gasoil i gasolina

El gasoil i la gasolina representen només l'1% del consum total d'energia a les nostres instal·lacions. El gasoil s'utilitza per fer funcionar els grups electrògens que només es posen en marxa davant situacions d'emergència així com durant manteniments de tipus preventiu (grups electrògens i caldera de suport de l'Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental), i de fet aquest any no se n'ha gastat.

També s'usa gasoil i gasolina per als vehicles corporatius: dues furgonetes (una intracentre a Vic i una altra més gran compartida entre els centres de Vic i de Manlleu) i dos turismes d'atenció domiciliària (un de gasoil i un de gasolina). El mes de maig es va substituir la furgoneta de missatgeria per un model 100% elèctric.

GASOIL I GASOLINA 2020 2021 2022 Mitjana 3a
Consum de combustible (MWh)*
Total 63,47 80,99 68,90 71,12
Gasoil dels vehicles 62,67 46,30 45,64 51,54
Gasolina dels vehicles 0,00 21,38 23,26 14,88
Gasoil del grup electrogen 0,80 13,31 0 4,70
Consum de gasoil per treballador (MWh/treballador)
Total 0,047 0,042 0,033 0,041
(*) Els factors de conversió utilitzats provenen de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic en la guia de 2020 pel gasoil (900 kg/m3 i11,78 kWh/kg)
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).