Durant aquests 30 anys la institució ha sabut mantenir la seva missió i valors "posant sempre les persones al centre de l'atenció"

Us presentem la Memòria d'activitat i balanç social 2018 de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic. Aquest ha any s’ha caracteritzat per una lleugera tendència a la baixa de l'activitat assistencial sanitària, excepte l'atenció domiciliària, i per l'estabilitat de l'activitat social d'atenció a la dependència. En conjunt, hem assolit el 82,8% dels objectius assistencials a l'Hospital Universitari de la Santa Creu i el 100% a El Nadal-Serveis per a la Gent Gran.

A nivell d’organització, hem continuat desenvolupant i aprofundint el model d'Atenció Centrada en la Persona. Una aposta estratègica per garantir els drets de les persones usuàries i afavorir la seva participació i implicació creixent en la presa de decisions. També hem seguit impulsant els processos de millora contínua de la qualitat i la seguretat assistencial, amb resultats positius en la millora de la qualitat percebuda en ítems tan rellevants com la informació i l'ajuda per controlar el dolor. La plantilla s'ha mantingut molt estable i ha millorat lleugerament l'absentisme, tot i que continua sent superior a l'habitual.

Des de la perspectiva financera, la Fundació va tancar l'any amb un resultat econòmic de l'activitat ordinària negatiu, perquè els ingressos percebuts per l'activitat assistencial van ser inferiors a les despeses generades. Tanmateix, el balanç final d'explotació es va equilibrar gràcies als resultats extraordinaris obtinguts amb la gestió del patrimoni. El sector d'atenció a la dependència passa per moments complicats arreu del país, amb un finançament públic que és insuficient i amb dificultats per trobar i retenir professionals.

En aquest context però, la institució ha seguit el seu esforç inversor per disposar d'uns equipaments hospitalaris adaptats a les necessitats de la població i que millorin la seva accessibilitat i integració amb l'entorn. Les noves instal·lacions de l’Hospital seran una realitat el 2019.

En la nostra aposta estratègica per ser referents en docència i recerca, a més de l’activitat com a Hospital Universitari cal destacar enguany el conveni signat amb l'escola l'Escorial de Vic per començar a impartir un nou cicle formatiu de grau mig, en modalitat dual, sobre Atenció a Persones en Situació de Dependència.

Les persones i el treball en equip són un pilar de la nostra institució, i així va quedar palès en els actes commemoratius del 30è aniversari del model d'atenció social i sanitària de la Fundació. Un aniversari que vàrem celebrar al llarg de tot el 2018 i que va tenir com a colofó l'acte institucional del 15 de novembre a El Sucre, en el que, a més de reconèixer la labor dels professionals de la FHSC i de les institucions sanitàries, socials i ciutadanes amb què col·labora -totes presents a l'acte-, també es va posar de relleu la tasca dels expresidents del Patronat i exalcaldes de Vic. Gràcies a tots ells per la seva contribució.