Qualitat

A través de la Unitat d'Atenció al Ciutadà, analitzem les enquestes de satisfacció del CatSalut i els suggeriments / reclamacions per poder orientar les nostres polítiques de millora. Alhora, duem a terme altres enquestes específiques i grups focals per conèixer l’experiència de pacients i familiars, els seus valors i creences, o les seves preferències i necessitats particulars.

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ DEL CATSALUT Hospital 2016 Hospital 2018 Catalunya*
Grau de satisfacció (sobre 10) 8,81 8,29 8,4
Fidelitat 93% 91,9% 91,6%
Sensació d’estar en bones mans 98% 95% 97%
(*) Dades de 2016 (darrera dada disponible)

Avaluacions de l’experiència del pacient realitzades a títol intern

Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic

 • Experiència del pacient ambulatori: enquesta per valorar l’atenció a la Recepció del centre (activitat quantitativa) i grup focal amb persones diagnosticades de Demència inicial que assisteixen al Grup de Psicoestimulació Cognitiva (activitat qualitativa).
 • Experiència del pacient d’internament: s'ha completat el Pla 2017-2018 de millora de l'indicador “Ajuda per controlar-millorar el dolor” (objectiu de contracte amb CatSalut). Es confirma la millora dels resultats amb un 86% d'indicador positiu.

El Nadal, Serveis per a la Gent Gran

 • Residència Fundació Gallifa: enquesta de satisfacció del servei de Bugaderia.
 • SAIAR Folgueroles: enquesta de satisfacció del servei d’Alimentació.
 • Residència El Nadal: grup focal amb els familiars sobre l’alimentació i grup focal amb usuaris sobre les activitats de la planta 1.

Avaluació dels plans de millora

 • Pla de millora de Qualitat i Seguretat a l'HUSC : 9/9=100%
 • Pla de millora de Qualitat i Seguretat a El Nadal.SGG: 10/11=90,9%
 • Pla de millora de Coneixement: 5/6= 83,3% 
 • Pla de millora de Protecció de Dades: 10/10= 100%
 • Pla de millora d'Acreditació: 5/6= 83,3%
 • Pla de millora d'Espais i equipaments: 9/9= 100%
 • Pla de millora de TICs: 10/10= 100%
 • Pla Millora de Manteniment: 4/5= 80%