Recerca

Un bon nombre dels nostres professionals són referents en àmbits com la Geriatria, les Cures Pal·liatives o la cura de ferides, i, en paral·lel a l’activitat assistencial, desenvolupen una intensa activitat investigadora. Enguany, s’han publicat 7 articles en prestigioses revistes científiques, 3 projectes de recerca han obtingut finançament en convocatòries competitives i uns altres 5 han estat guardonats amb premis o beques. Alhora, un nou professional ha obtingut el títol de doctor i un altre està realitzant la tesi.

Articles científics publicats

 • Annals of Palliative Medicine (1)
  Compassionate communities: design and preliminary results of the experience of Vic caring city.
 • BMC Geriatrics (1)
  Frail-VIG index: a concise frailty evaluation tool for rapid geriatric assessment.
 • Journal of Palliative Care (1)
  Ethical challenges of early identification of advanced chronic patients in need of palliative care. The catalan experience.
 • Revista Española de Geriatria y Gerontologia (4)
  Linfoma de Hodgkin como causa de fiebre de origen desconocido en el anciano.
  Armonización terapéutica: la necesaria alineación de los sistemas de salud con los resultados que importan a las personas.
  Hidrocefalia normotensiva idiopática: alta incidencia en mayores de 80 años.
  Protocolo territorial de adecuación de la intensidad terapéutica. Área Metropolitana Sur de Barcelona.

Premis a la recerca

 • Premio Beltrán Báguena - Sección Clínica
  Índex Frágil-VIG: disseny i avaluació d'un índex de fragilitat basat en la Valoració Integral Geriàtrica.
 • Ruta de l'Excel·lència de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica
  Model de Prescripció Centrada en la Persona per millorar l'adherència i l'adequació terapèutica en pacients amb multimorbiditat.
 • XXXVI Premis Sanitat Osona - Categoria millors treballs publicats
  Hydrosurgery as a safe and efficient debridement method in a clinical wound unit.
 • XXXVI Premis Sanitat Osona - Beca de formació
  Prevalença, factors precipitants i predisposants de disfàgia orofaríngea en una unitat geriàtrica d'aguts.
 • Reconeixements del Consorci Hospitalari de Vic a les millors publicacions i comunicacions científiques
  Categories 'Cas clínic' i 'Articles sorgits de col·laboracions en estudis multicèntrics'.

Projectes multicèntrics

A nivell de la Fundació, enguany també hem de destacar la participació en el projecte europeu SUSTAIN sobre atenció integrada a gent gran, promogut per l'AQUAS, on liderem el grup de treball dedicat a avaluar i millorar l'atenció al pacient crònic complex, amb malaltia crònica avançada i geriàtric.