Divulgació

La participació dels professionals de la FHSC en congressos i jornades científiques és una font de transferència de coneixement, tant per exportar i difondre la nostra experiència com per aprendre de la d’altres centres i institucions. Així mateix, també acollim la visita de delegacions d’experts, tant de Catalunya com d’altres països, per mostrar-los in situ els nostres models de treball.

Participació en congressos i jornades

31 ponències

 • IV Curso de Cuidados Paliativos en Geriatría. Sociedad Española de Geriatría i Gerontología - Hospital Ramón y Cajal de Madrid (3)
 • Societat Catalana de Gestió Sanitària: Els ciutadans al volant. De saber-ne l'opinió a la coproducció de serveis (1)
 • X Congrés de la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives (1)
 • II Matinal de Recerca de la Facultat de Ciències de la Salut i del Benestar UVIC-UCC (1)
 • FCSB: Som recerca Matinals + Cursos de Recerca UVIC-UCC - UVIC-UCC (1)
 • II Jornada de treball Vic, ciutat cuidadora (4)
 • Cap a un model d'Atenció Centrada en la Persona en l'àmbit de la gent gran. Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (2)
 • III Jornada de ferides cròniques a Vic (4)
 • Ruta de l'Excel·lència 2a parada. Model de Prescripció Centrada en la Persona per millorar l'adherència i l'adequació terapèutica en pacients amb multimorbiditat. Societat Catalana de Farmàcia Clínica (2)
 • Jornada AMPHOS: Com fer efectiva la continuïtat assistencial millorant l'experiència del pacient (2)
 • 24è Congrés de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia (3)
 • V Jornada de Diabetis tipus 2 d'Osona (2)
 • Una mirada cap a les persones amb condicions cròniques a la ciutat de Barcelona. Ho fem tot? Ho tenim tot? (2)
 • XII Simposio Nacional sobre Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (3)

12 comunicacions i pòsters

 • XII Simposio Nacional sobre Úlceras por Presión y Heridas Críticas (2)
 • 60 Congreso Sociedad Española Geriatria y Gerontologia - Valladolid. (8)
 • 24è Congrés de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia - Barcelona (1)
 • 18 International Conference on Integrated Care (ICIC) - Utrecht (1)