Fundació Gallifa

La Residència d'avis i centre de dia Fundació Gallifa, de Sant Hipòlit de Voltregà, ha assolit enguany tots els objectius d'activitat i qualitat previstos. Aquest 2018, el centre ha començat el treball per implantar el Model d'Atenció Integral Centrat en la Persona (AICP) amb la realització d’activitats de sensibilització i formació. També s’han dissenyat i començat a aplicar una sèrie d'intervencions a nivell organitzatiu, ambiental i de la vida quotidiana de les persones usuàries.

  2016 2017 2018
RESIDÈNCIA
Ingressos 16 10 13
Usuaris atesos 57 54 53
Ocupació 99% 99% 99,3%
Nivell de dependència dels residents
  Sense grau 14% 18,5% 9,4%
  Grau I 1,8% 5,5% 5,6%
  Grau II 40,3% 33,3% 34%
  Grau III 43,9% 42,7% 51%
Llista d'espera de les places públiques
Llista d’espera 37 29 38
Temps d’espera (mesos) -- 22 22
CENTRE DE DIA
Ingressos 9 11 4
Usuaris atesos 13 11 13
Ocupació 25% 43,90% 54,4%
MENJADOR SOCIAL
Usuaris atesos 5 6 8
Àpats 1.471 1.883 1.791