Atenció comunitària a domicili

En el marc del Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES) i d’Hospitalització Domiciliària (HD), desenvolupem cinc tipus de programes d’atenció i seguiment de pacients al seu domicili. Enguany, ha augmentat de forma global aquest tipus d’activitat, principalment pel gran impuls del programa d'Hospitalització Domiciliària.

PADES 2016 2017 2018
TOTAL PROGRAMES  
Altes 738 703 745
Pacients atesos 819 746 786
Visites 6.883 6.242 8.039
Rati de visites 8,4 8,4 10,2
GERIATRIA  
Altes 28 29 27
Pacients atesos 35 34 28
Visites 289 243 110
Rati de visites 8,2 7,1 3,9
PAL·LIATIUS  
Altes 97 104

76

Pacients atesos 107 113 83
Visites 488 476 306
Rati de visites 4,56 4,2 3,7
CURES D’INFERMERIA  
Altes 62 66

60

Pacients atesos 108 80 80
Visites 596 649 819
Rati de visites 7,5 8,1 10,2
GESTIÓ DE CASOS  
Altes 15 10 8
Pacients atesos 15 15 7
Visites 15 12 9
Rati de visites 1 1 1
HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIA  
Altes 536 494

561

Pacients atesos 554 504 573
Visites 5.495 4.862 6.795
Rati de visites 9,91 9,64 11,8