Atenció ambulatòria

L'Hospital de dia ha mantingut el seu volum d’activitat habitual, que sempre presenta petites fluctuacions d’un any a l’altre. El nombre d’altes i d’usuaris atesos ha estat una mica inferior, però han incrementat les sessions i es manté un alt nivell d’ocupació. Les dades demostren l'evolució d'aquest recurs al nostre Hospital en comparació amb la mitjana catalana.

La Unitat de Diagnòstic i Seguiment presenta també lleus variacions. Enguany, l'activitat realitzada ha superat la contractada pel CatSalut.

HOSPITAL DE DIA 2016 2017 2018
Altes  410 457 401
Ingressos 418 439 422
Usuaris atesos 531 561 548
Sessions / estades 9.040 9.000 9.207
UNITAT DE DIAGNÒSTIC I SEGUIMENT 2016 2017 2018
Processos totals 498 504 490
Geriatria 173 166 174
Trastorns cognitius 315 318 298
Cures pal·liatives 10 20 18
REHABILITACIÓ 2016 2017 2018
Sessions 5.217 6.002 5.104
Altes 521 581 509