Les persones

PATRONAT
Presidenta Anna Erra i Solà
Vicepresident Josep Maria Arimany i Manso
Vocals Joan Mir i Tubau
Hipòlit Serra i Rodríguez (fins al 18 de desembre de 2018)
Sergi Vilamala i Bastarras (des del 18 de desembre del 2018)
Àlex Fernández i Grau
Daniel Pérez i Gallardo
Roberto Villaescusa i Saiz
M. Estíbaliz Pous i de Blas
Anna M. Carbonell i Mas
Jordi Soler i Targarona
Josep M. Diéguez i de Jaureguízar
COMITÈ DIRECTIU
Director Gerent Jordi Roca i Casas
Director Assistencial Joan Espaulella i Panicot
Director Econòmic i Administratiu Josep Carbonell i Lera
Directora de Cures Marta Ferrer i Solà
Directora de la Residència i CdD El Nadal Montse Blasco i Rovira
Directora de Gestió de Serveis Eva Torrejón i Bernardo