El Nadal

La Residència i Centre de dia El Nadal és el principal equipament de serveis per a la gent gran amb dependència d'Osona. Aquest 2018, el centre ha assolit tots els objectius d'activitat i de qualitat que s’havien proposat i ha continuat la implantació del Model d'Atenció Integral Centrada en la Persona (AICP). Aquest model requereix importants canvis tant a nivell organitzatiu com d’espais, per això s’està desenvolupant de forma progressiva de forma que permeti assolir els resultats esperats alhora que garantim la sostenibilitat econòmica.

  2016 2017 2018
RESIDÈNCIA
Ingressos 51 75 47
Usuaris atesos 190 204 177
Ocupació 98,6% 97,1% 98,4%
Nivell de dependència dels residents
  Sense grau 0,0% 5% 0,7%
  Grau I 9,6% 4% 5,1%
  Grau II 47,8% 51% 56,4%
  Grau III 42,6% 40% 37,8%
Llista d'espera de les places públiques
Llista d’espera 293 304 246
Temps d’espera (mesos) 25 25-27 21
CENTRE DE DIA
Ingressos 9 16 20
Usuaris atesos 27 33 40
Ocupació 42,0% 39,2% 52,2%