Docència

La FHSC vol ser un centre de referència de coneixement, per la qual cosa desenvolupa línies de recerca, docència i innovació en els àmbits de l'envelliment, la geriatria i les cures pal·liatives. La condició d'hospital universitari, en conveni amb el Consorci Hospitalari de Vic i la Universitat de Vic, és un engranatge clau d'aquesta aposta.

DOCÈNCIA 2016 2017 2018
Activitats docents* 23 26 24
Alumnes en pràctiques
(Pregrau i cicles formatius)
76 119 119
ESPECIALISTES EN FORMACIÓ
MIR Geriatria 7 7 8
MIR Altres 5 5 4
Altres postgrau 3 3 2
Total 15 15 14
DOCTORAT
Nous doctors 0 2 1
Doctorands 3 2 1
DOCENTS UNIVERSITARIS      
U. de Girona (F. Medicina) 2 2 2
UVic-UCC 7 7 12
Total 9 9 14
Altres: 10 infermeres han realitzat pràctiques professionals a la Unitat de Ferides.
(*) Participacions al Màster de Cures Pal·liatives (5), al Màster en Atenció Integral Centrada en la Persona (6), al Postgrau en Atenció Psicosocial (1) i en cursos i sessions en altres centres (12).
DISTRIBUCIÓ DELS ALUMNES EN PRÀCTIQUES
  HUSC El Nadal
Universitat de Vic 72 26
IES (Vic i Manlleu) 6 5
Certificació professional - 10
Altres 8 -
TOTAL 86 41
127
30 alumnes de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC van fer estades a l'Hospital Universitari de la Santa Creu.