SAIAR Folgueroles

El Servei d'Atenció Integral a la gent gran en l'Àmbit Rural (SAIAR) de l'Ajuntament de Folgueroles atén a les persones grans en el seu entorn habitual, fet que facilita una assistència ambulatòria, de forma continuada i integral, d'acord amb les seves necessitats. Aquest 2018, s'ha caracteritzat per un increment en el nombre d’usuaris atesos i un alt nivell d'ocupació.

  2016 2017 2018
ATENCIÓ DIÜRNA
Ingressos 5 5 9
Usuaris atesos 22 20 23
Ocupació 91,1% 100,8% 111,5%
MENJADOR SOCIAL
Usuaris atesos 5 7 6
Àpats 954 818 579