Atenció a la dependència

El Nadal, Serveis per a la Gent Gran és la marca que engloba els serveis socials d'atenció a la dependència de la Fundació. La componen una sèrie d’equipaments residencials i de centres de dia, tant públics com privats, que configuren una plataforma assistencial de serveis amb un objectiu compartit: donar la millor atenció a les persones grans amb dependència. Tots aquests centres reben el suport i es beneficien de l’experiència de l'Hospital Universitari de la Santa Creu en l'atenció als problemes de salut dels seus usuaris.

Alta ocupació i baixa rotació

Tots els dispositius assistencials han assolit els objectius d’activitat i de qualitat fixats per al 2018. El nivell d'ocupació de les residències que gestiona la Fundació ha continuat fregant el 100% i el nombre d'usuaris totals s'ha reduït un 10,8% per la disminució de l‘índex de rotació. Aquest menor volum d’altes i baixes i, per tant, de la quantitat total de persones ateses, és un fet molt positiu: respon principalment a la reducció de les baixes i, en conseqüència, del nombre de defuncions entre els usuaris de les residències. Pel que fa als centres de dia, ha augmentat de forma significativa el nivell d'ocupació i també la quantitat d'usuaris atesos (+18,7%), i s’ha mantingut l'activitat complementària dels menjadors socials.

Atenció Integral Centrada en la Persona (AICP)

Des d'El Nadal, Serveis per a la gent gran impulsem el ‘Projecte AICP: Propostes per millorar la qualitat de vida de les persones’. Una iniciativa per avançar en el model d'atenció a les persones grans usuàries dels serveis, a través de la qual volem millorar la seva qualitat de vida i promocionar la seva autonomia i benestar, a partir de potenciar la seva participació efectiva, els seus valors i pràctiques.