Model de gestió de la qualitat total

La dinàmica de treball del Consorci Hospitalari de Vic es basa en un sistema de gestió de la qualitat total, que utilitza el model d'excel·lència EFQM i la metodologia PDCA (Plan, Do, Check, Act).

Les funcions de la Unitat de Qualitat inclouen:

  • Planificar l'estratègia d'actuació amb els usuaris / grups d'interès.
  • Definir els circuits i processos fonamentals de l’organització.
  • Ajudar a definir els productes (protocols, procediments, ajuts a la presa de decisions) i fer seguiment d’aspectes específics: teixits, documentació, infeccions, mortalitat, riscos...
  • Establir els indicadors de seguiment de l'atenció realitzada.
  • Guiar el compliment de l'acreditació dels centres.
  • Dinamitzar i analitzar els aspectes de seguretat de pacients.

Des de l’any 2015, la Política de Qualitat està incorporada al Pla Estratègic del CHV (2015-2020).