Gestió ambiental

La gestió ambiental té una trajectòria molt sòlida al CHV, que arrenca l'any 2000 amb el primer Pla de Gestió de Residus. Les actuacions en matèria d'energia, aigua o mobilitat es van sistematitzar amb la implantació del Sistema de Gestió Ambiental i, l'any 2005, ens vam convertir en el primer hospital públic de Catalunya en obtenir la certificació europea EMAS, que hem mantingut fins a l'actualitat.

Actualment, comptem amb un Sistema de Gestió Ambiental, integrat amb el de Prevenció de Riscos Laborals, totalment adaptat a la norma ISO 14001:2015 i al nou reglament EMAS. Paral·lelament, hem elaborat un Pla estratègic de Medi Ambient 2021-2026 amb 6 línies estratègiques que ens han de permetre reduir la petjada de carboni, reduir la càrrega dels efluents, minimitzar els residus a abocador i esdevenir un hospital més amable.


Aquest any, ha estat marcat encara per la Covid-19 amb implicacions directes pel que fa a residus (amb un increment dels residus perillosos biològics), així com per un increment en el consum d'energia amb renovacions del 100% de l'aire interior. D'altra banda, hi ha hagut un increment de l'activitat per recuperar la parada de 2020 que, de manera indirecta, ha comportat uns valors superiors de gairebé tots els indicadors.

En aquest apartat de la Memòria, us presentem la informació i les dades més rellevants sobre consum d'energia i recursos, emissions i residus. Trobareu informació encara més detallada en la Declaració Ambiental.