Transferir coneixement

La Direcció de Transferència de Coneixement del CHV planifica, promou i gestiona la docència, la recerca, la innovació i divulgació que es duu a terme al Consorci Hospitalari de Vic i a la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic. L'impacte de la tasca del CHV com a Hospital Universitari transcendeix la pròpia funció assistencial, projectant-se al futur a través de l'impacte en el sistema de salut que tindran els professionals que s'han format als nostres centres i al coneixement generat i incorporat des de les vessants de recerca i innovació. Així mateix, enllaça i planifica la formació dels futurs professionals de la salut (en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i la UVic-UCC) i en la formació d'especialistes (MIR,PIR,IIR,FIR).

Hospital Universitari

Aquest curs 2021-2022, la Facultat de Medicina de la UVic-UCC ha posat en marxa el cinquè any del grau de Medicina i ja compta amb 488 estudiants. A partir de tercer, aquests alumnes fan les pràctiques clíniques a diferents centres assistencials com l'Hospital Universitari de Vic, la Clínica de Vic, l'Hospital Sant Jaume de Manlleu o l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic. Les pràctiques inclouen una part generalista, en la qual els futurs metges s'integren en el dia a dia d’un servei o una unitat durant sis setmanes, i una part específica, amb períodes formatius més curts i associats a les assignatures d'especialitat concretes. Les assignatures són impartides per professionals del CHV com a professors associats. Aquest any, el Personal Docent i Investigador (PDI) de la Facultat el formen 148 persones entre professors titulars, associats i agregats. Hi ha una àmplia representació de professionals del CHV i de la FHSC que donen suport en l'aprenentatge de les diverses especialitats mèdiques.

La tasca del CHV com a hospital universitari transcendeix la pròpia funció assistencial, projectant-se al futur a través de l'impacte en el sistema de salut que tindran els professionals que s'han format als nostres centres