Consum d'aigua

L'aigua que consumim prové de la xarxa pública de subministrament i s’utilitza, entre d'altres, per a les tasques de neteja i de cuina, i per fer funcionar tant equips i instrumental com els sistemes de refrigeració.

Durant el 2018, hi ha hagut un lleuger augment del consum total d'aigua (+1,9 %), degut principalment a l’Hospital Universitari de Vic - Osona Salut Mental (+3%). Aquest increment és atribuïble a dues desinfeccions generals de la xarxa d'aigua i dotze desinfeccions parcials, amb uns consums mitjans de 750m3 per actuació. Si no es comptabilitzessin aquests excessos justificats, el consum restant seria de 43.523 m3, un fet que hauria suposat la disminució del consum (-3,8%).

A la Clínica de Vic s’ha registrat una disminució important del consum d’aigua (-6,7%), mentre que a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu pràcticament s'ha mantingut constant (+1,5%).

AIGUA 2016 2017 2018 Mitjana 3a
Consum d’aigua (m3)
Total 58.342 44.424 45.282 49.349
HUV+OSM 43.590 29.441 30.310 34.447
CdV 2.674 2.816 2.628 2.706
HSJM 12.078 12.167 12.344 12.196
Consum d’aigua per superfície (m3/m2)
Total 0,92 0,70 0,71 0,78
HUV+OSM 1,02 0,69 0,71 0,81
CdV 0,33 0,35 0,33 0,34
HSJM 0,95 0,95 0,97 0,96
Consum d’aigua per estada d'hospitalització (m3/estada)
Total 0,43 0,33 0,34 0,37
HUV+OSM i CdV 0,73 0,53 0,49 0,58
HSJM 0,17 0,17 0,17 = 0,17 =
Consum d’aigua per treballador (m3/treb.)
Total 47,86 34,82 36,49 39,72
HUV+OSM i CdV 42,76 29,57 30,11 34,14
HSJM 76,93 65,77 83,97 75,56
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).