Aprofitament de l'energia solar

Amb la voluntat de reduir la dependència de les fonts d'energia convencionals associades a l'emissió de CO2, disposem de dues instal·lacions d'aprofitament d'energia solar tèrmica. Aquestes ens permeten cobrir una part important de les necessitats d'aigua calenta a l'Hospital Universitari de Vic i a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu, tot fent ús d'energia procedent de fonts energètiques netes i respectuoses amb l'entorn.

L’aturada durant l’any 2018 de la instal·lació fotovoltaica de l’Hospital Universitari de Vic, que ha quedat obsoleta, ha suposat que l’energia generada s’hagi reduït en un 70% i que ara suposi únicament un 0,51% del consum total del CHV.

SOLAR 2016 2017 2018 Mitjana 3a
Energia generada per sistemes alternatius sobre el total
Percentatge 1,45% 1,77% 0,51% 1,24%
Energia generada per sistemes alternatius (MWh)
Total 197,20 211,65 63,56 157,47
HUV+OSM 122,31 140,32 0 87,54
HSJM 74,89 71,33 63,56 69,92
Energia generada per sistemes alternatius per treballador (MWh/treb.)
Total 0,13 0,15 0,05 0,11
HUV+OSM 0,08 0,13 0,00 0,07
HSJM 0,48 0,27 0,43 0,39
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).