Cartera de serveis

Atenció Immediata

· Urgències i Observació
Assistència continuada d'urgències territorials (ACUT)
Programes: Teleictus, Codi infart i Pacient politraumàtic
· Base SEM
· Cures Intensives

Atenció Intermèdia i Dependència

· Geriatria
Atenció al pacient geriàtric, crònic complex i/o amb malaltia avançada
· Dependència
- Residència
- Centre de dia
- Valoració de la dependència (SEVAD)
- Valoració de la discapacitat

Especialitats quirúrgiques

· Anestesiologia i Reanimació
Consulta d'atenció al dolor
· Cirurgia General
Atenció a la patologia de mama
Consulta d'ostomies
· Cirurgia Maxil·lofacial
· Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Cirurgia Ortopèdica Infantil
· Cirurgia Vascular
· Dermatologia

Teledermatologia
· Oftalmologia
Tractament amb làser de les retinopaties
Tractament de la degeneració macular associada a l’edat
Optometria
· Otorinolaringologia
· Urologia

Diagnòstic i Tractament

· Anatomia patològica
· Diagnòstic per la Imatge
Radiologia simple i especial
Ressonància magnètica
Tomografia computeritzada
Ecografia
Mamografia
· Epidemiologia clínica
- Unitat de Cribratge
Detecció precoç del càncer de mama
Detecció precoç del càncer de còlon i recte
· Farmàcia
Gestió clínica de farmacoteràpia
Servei d'atenció farmacèutica
Farmàcia oncològica
· Laboratori d'anàlisis clíniques
Bioquímica
Microbiologia
Banc de sang / transfusions
Hematometria
· Rehabilitació i terapèutica física
- Rehabilitació ambulatòria i domiciliària
Programa de rehabilitació comunitària a Osona
Logopèdia
- Rehabilitació a pacients ingressats

Dona i Infant

· Pediatria
Diagnòstic prenatal
Detecció precoç de la hipoacúsia neonatal
· Cirurgia Pediàtrica
· Ginecologia i Obstetrícia
Atenció al part natural
Atenció comunitària ASSIR - AE CHV
Patologia mèdico-quirúrgica ginecològica

Medicina i Especialitats

· Cardiologia
Col·locació i control de marcapassos
· Digestologia
Endoscòpia diagnòstica i terapèutica
· Endocrinologia i nutrició
Programa d'educació de la diabetis
· Neurologia
· Medicina Interna

- Malalties Infeccioses
- Malalties Sistèmiques
- Unitat Geriàtrica d’Aguts
· Nefrologia
- Hemodiàlisi i diàlisi peritoneal
- Consulta de la hipertensió arterial
· Oncohematologia
- Oncologia
Abordatge integral dels procés oncològic (consell genètic, psicooncologia, at. pal·liativa i farmàcia oncològica)
- Hematologia
· Pneumologia
Oxigenoteràpia domiciliària
· Reumatologia
Programa d'atenció a la Fibromiàlgia

Salut Mental

· Psiquiatria
- Infanto-juvenil
- Adults
Consultoria-enllaç amb Atenció Primària
Atenció als trastorns mentals greus
Programa de suport a les escoles
Gestió de casos de temptatives autolítiques
Teràpia electroconvulsiva
- Centre d'atenció i seguiment a les drogodependències (CASD)

Alternatives a l'hospitalització

· Hospitalització domiciliària
Programa d'atenció al pacient fràgil i PCC-MACA
Hospitalització domiciliària al pacient agut
· Hospitals de dia
- Hospital de dia mèdic
Unitat de Tractaments Específics
- Hospital de dia onco-hematològic
Unitat de Tractaments de Quimioteràpia
- Hospitals de dia de salut mental
- Hospital de dia sociosanitari
· Atenció postaguda precoç