Consum de gasoil i gasolina

El consum de gasoil i gasolina representa només el 0,52% del consum total d'energia a les nostres instal·lacions. El gasoil s'utilitza per fer funcionar els grups electrògens i la caldera de suport de l'Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental, equips que només es posen en marxa davant situacions d'emergència o durant tasques de manteniment de tipus preventiu. El funcionament discontinu i excepcional d'aquests equips fa que les dades puguin variar substancialment d'un any a l'altre. Aquest 2018 hi ha hagut consum del grup electrogen i això justifica l'increment global del consum de combustibles.

D'altra banda, també s’utilitza gasoil i gasolina per als vehicles propis del CHV, que són dues furgonetes (una intracentre i una altra més gran que es comparteix entre els centres de Vic i de Manlleu) i un turisme d'atenció domiciliària.

GASOIL I GASOLINA 2016 2017 2018 Mitjana 3a
Consum de combustible (MWh)*
Total 58,76 57,85 65,53 60,71
Gasoil dels vehicles 53,99 52,70 57,06 54,58
Gasolina dels vehicles 4,77 5,15 0,00 3,31
Gasoil del grup electrogen 0 0 8,47 2,82
Consum de gasoil per treballador (MWh/treballador)
Total 0,044 0,041 0,046 0,044
Consum de gasolina per treballador (MWh/treballador)
Total 0,004 0,000 0,000 = 0,001
(*) Els factors de conversió utilitzats provenen de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic en la guia de 2017 pel gasoil de grups electrògens (900 kg/m3 i11,78 kWh/kg), en el cas del gasoil dièsel (833 kg/m3 i 11,93 kWh/kg) i la gasolina (730 kg/m3 i 12,44 kWh/kg).
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).