Consum d'electricitat

L'electricitat ha representat el 50% del global d'energia consumida durant el 2018. El seu consum està associat al funcionament de l'enllumenat, els aparells d'informàtica i ofimàtica, els equips mèdics i els aparells de refrigeració.

Enguany, el consum d'electricitat en valors absoluts només ha augmentat un 0,6%. Per centres, ha disminuït a l’Hospital Universitari de Vic (-0,9%) i s’ha incrementat lleugerament a la Clínica de Vic (2,0%) i a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu (4,7%). Les mesures d’estalvi implantades i les noves instal·lacions han de permetre mantenir el consum d’energia elèctrica en aquests nivells.

ELECTRICITAT 2016 2017 2018 Mitjana 3a
Consum d’electricitat (MWh)
Total 6.050 6.264 6.302 6.205
HUV+OSM 4.058 4.154 4.116 4.109
CdV 743 844 861 816
HSJM 1.249 1.266 1.325 1.280
Consum d’electricitat per superfície (MWh/m2)
Total 0,10 0,10 0,10 = 0,10 =
HUV+OSM 0,10 0,10 0,10 = 0,10 =
CdV 0,09 0,09 0,11 0,10
HSJM 0,05 0,06 0,07 0,06
Consum d'electricitat per treballador (MWh/treballador)
Total 4,88 4,91 5,08 4,96
HUV+OSM+CdV 4,44 4,58 4,55 4,52
HSJM 7,96 6,81 9,01 7,93
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).