Consum de gas natural

El consum de gas natural està associat al funcionament de la calefacció, la generació d'aigua calenta sanitària i la cuina. En conjunt, representa el 49% del global d'energia emprada l'any 2018.

Enguany, ha augmentat el consum de gas natural (7,8%) de manera generalitzada a tots els centres, però especialment a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu (13,1%) i la Clínica de Vic (10,3%). L’increment a l’Hospital Universitari de Vic (5,7%) és atribuïble sobretot a les desinfeccions tèrmiques a l'ACS, mentre que l’augment generalitzat a tots els centres es pot justificar a la major demanda de calefacció per factors climàtics a l’hivern, ja que els graus/dia han estat superiors.

GAS NATURAL 2016 2017 2018 Mitjana 3a
Consum de gas natural (MWh)
Total 5.146 5.685 6.128 5.653
HUV+OSM 3.160 3.680 3.891 3.577
CdV 1.084 1.082 1.193 1.120
HSJM 902 923 1.044 956
Consum de gas natural per superfície (MWh/m2)
Total 0,08 0,09 0,10 0,09
HUV+OSM 0,07 0,09 0,09 = 0,08
CdV 0,14 0,14 0,15 0,14
HSJM 0,07 0,07 0,08 0,08 =
Consum de gas natural per treballador (MWh/treballador)
Total 4,15 4,46 4,94 4,52
HUV+OSM+CdV 3,92 4,36 4,65 4,31
HSJM 5,75 4,96 7,10 6,15
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).