Residus generats

RESIDUS 2016 2017 2018 Mitjana 3a
TOTAL DE RESIDUS GENERATS (en tones)
Total 671,78 593,95 664,70 643,48
HUV+OSM 493,83 433,15 464,93 463,97
CdV 83,44 74,20 100,24 85,96
HSJM 94,51 86,60 99,53 93,55
RESIDUS GENERATS PER TIPUS DE RESIDU (en tones)
Rebuig (grups I i II)
Total 381,29 342,86 396,98 373,71
HUV+OSM 267,64 240,67 279,25 262,52
CdV 66,78 55,26 79,17 67,07
HSJM 46,87 46,93 38,56 44,12
Paper i cartró (no inclou paper confidencial)
Total 65,02 49,84 65,63 60,16
HUV+OSM 45,44 33,86 33,19 37,50
CdV 4,63 3,62 4,44 4,23
HSJM 14,95 12,36 28,00 18,44
Envasos lleugers*
Total 31,79 30,35 36,01 32,72
HUV+OSM 20,76 20,92 22,68 21,45
CdV 2,85 2,93 3,62 3,13
HSJM 8,18 6,50 9,71 8,13
Material punyent i tallant, sang i hemoderivats i altres residus grup III
Total 50,65 59,12 58,86 56,21
HUV+OSM 43,61 48,54 49,27 47,14
CdV 6,76 10,27 9,03 8,69
HSJM 0,28 0,31 0,55 0,38
Matèria orgànica
Total 86,39 58,74 50,92 65,35
HUV+OSM 67,30 39,79 31,97 46,35
HSJM 19,09 18,95 18,95 = 19,00
Material citotòxic (grup IV)*2
Total 8,10 11,04 4,74 7,96
HUV+OSM 8,10 11,04 4,74 7,96
Vidre
Total 16,86 11,65 12,86 13,79
HUV+OSM 11,99 11,12 10,52 11,21
CdV 1,27 0,48 2,33 1,36
HSJM 3,60 0,05 0,01 1,22
Ferralla
Total 3,41 2,15 1,89 2,48
HUV+OSM 3,41 1,40 1,54 2,12
CdV 0 0,62 0 0,21
HSJM 0 0,13 0,35 0,16
Olis de cuina
Total 0,59 0,53 0,52 0,55
HUV+OSM 0,39 0,28 0,4 0,36
HSJM 0,20 0,25 0,12 0,14
Fluorescents*3
Total 0,82 0,54 0,03 0,46
HUV+OSM 0,82 0,54 0 0,45
CdV 0 0 0 = 0 =
HSJM 0 0 0,03 0,01
Piles
Total 0,08 0,08 0,18 0,11
HUV+OSM 0,08 0,08 0,18 0,11
CdV 0 0 0 = 0 =
HSJM 0 0 0 = 0 =
Tòners i cintes d'impressora*4
Total 0,96 0,90 0,75 0,87
HUV+OSM 0,79 0,61 0,52 0,64
CdV 0,12 0,18 0,16 0,15
HSJM 0,05 0,11 0,07 0,08
Productes no halogenats o no clorats (xilè)
Total 1,25 2,35 1,25 1,62
HUV+OSM  1,25 2,35 1,25 1,62
Reactius
Total 0,03 0,03 0,29 0,12
HUV+OSM 0,03 0,03 0,29 0,12
Roba*5
Total 1,20 1,10 1,49 1,26
HUV+OSM i CdV 1,09 0,90 1,09 1,03
HSJM 0,11 0 0,4 0,24
Altres residus no significatius*6
Total 23,34 22,70 20,88 22,31
HUV+OSM 21,13 21,05 19,05 20,41
CdV 1,03 0,84 1,49 1,12
HSJM 1,18 0,81 0,34 0,78

(*)Els residus de plàstics i envasos lleugers es gestionen com a fracció multiproducte via gestió municipal a l’HSJM, atès que les dades es proporcionen agregades per l’OPE de Manlleu. S’estima que un 25% són envasos lleugers i un 75% són paper i cartró.
(*2) El 2018 el pes del residu citotòxic és real mentre que els anys anteriors era una estimació.
(*3) Es considera que el pes mitjà d'un fluorescent és de 0,25 kg/u.
(*4) Es considera que el pes mitjà d'un tòner és de 0,25 kg/u.
(*5) Els residus de roba de CdV i HSJM no es comptabilitzen per separat, consten a la seu de l'HUV+OSM.
(*6) Inclou residus de jardineria, de fàrmacs, equipaments sanitaris, voluminosos, aparells elèctrics i electrònics, plaques de radiologia, residus químics de metalls pesants, envasos contaminats, filtres de campanes de citotòxics, runa i residus d'absorbents.

Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).