Verificació ambiental

La present Declaració Ambiental, elaborada pel Consorci Hospitalari de Vic i disponible per a tots els grups d'interès a través de la nostra pàgina web, compleix amb els requisits establerts pel Reglament 1221/2009 i aporta informació veraç sobre la gestió ambiental de l'organització.

Circuit d'elaboració, revisió i verificació dels continguts

 • Declaració elaborada per:
  Dr. Miquel Vilardell i Ynaraja
  Cap del Servei de Prevenció i Medi Ambient mancomunat
  Data: 08/10/2019
 • Declaració revisada per:
  Sr. Jaume Castellano i Plujà
  Director de Serveis i SAS
  Data: 08/10/2019
 • Declaració validada per:
  Dr. Pere Soley i Bach
  Gerent (Comitè de Direcció)
  Data: 08/10/2019
 • Declaració verificada per:
  Francisco Javier Moya R., amb DNI 52104778A
  Entitat: OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. (OCA GLOBAL)
  Número de verificador ambiental: ES-V-0018

Versió de la Declaració Ambiental 2018 validada per OCA Global

Seguiment

La Direcció del Consorci Hospitalari de Vic es compromet a presentar, en el termini d'un any, la propera Declaració Ambiental. La propera verificació i validació es realitzarà el juny de 2020 i abastarà el període de gener a desembre de 2019.