Gestió i tractament

A l’hora de gestionar-ne la recollida i el seu posterior tractament, classifiquem l’àmplia diversitat de residus associats a les nostres activitats en dos grans blocs segons el seu potencial nociu per a la salut i el medi ambient:

  • Residus perillosos: material citotòxic, hemoderivats i altres residus del grup III, envasos de vidre de restes de medicaments, fluorescents, etc.
  • Residus no perillosos: paper i cartró, matèria orgànica, etc.

Enguany, al conjunt del CHV el volum de residus perillosos s’ha incrementat un 71%. Aquest fet està relacionat, sobretot, amb l'increment de residus citotòxics (grup IV), hemoderivats i altres residus del grup III, que es generen bàsicament a l'Hospital Universitari de Vic i que tenen molt volum i poc pes. A més, és probable que el càlcul estimat que se’n fa actualment no sigui real.

RESIDUS 2016 2017 2018 Mitjana 3a
Residu no perillós per treballador (tones/treb.)
Total 0,49 0,40 0,48 0,46
HUV+OSM i CdV 0,48 0,39 0,38 0,42
HSJM 0,59 0,47 0,67 0,58
Residu perillós per treballador (tones/treb.)
Total 0,05 0,07 0,05 0,06
HUV+OSM i CdV 0,06 0,08 0,08 = 0,07
HSJM 0,002 0,003 0,004 0,003
Percentatge de residus valoritzats respecte al total (%)
HUV+OSM 28% 24% 22% 25%
CdV 9% 10% 8% 9%
HSJM 45% 45% 57% 49%
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).