Altres materials

A més del paper, a la nostra organització consumim altres productes tals com medicaments i materials de cures, gasos medicinals, productes de neteja i desinfecció. El seu consum és inherent a l'activitat sanitària i, per això, procurem optimitzar-ne el consum mitjançant la conscienciació del personal, tot recomanant bones pràctiques ambientals.

Un altre tipus de consumibles habituals són els tòners i cartutxos de tinta. El 2018 se n’han consumit 1.094 unitats, una xifra similar a la d’anys anteriors (1.104 unitats l’any 2016 i 1.120 el 2017), tot i que lleugerament per sota de la mitjana agrupada d’aquests darrers tres anys (1.106 unitats). Cal remarcar que el control del consum de tòners i cartutxos es realitza mitjançant les dades de compres, i no en base al consum real de les unitats en estoc, un fet que implica una alta desviació a l'hora d'interpretar les dades disponibles. Tanmateix, des del CHV continuarem realitzant un seguiment de les dades disponibles de cara a l'any 2019.