El Consorci

El Consorci Hospitalari de Vic (CHV) som una institució pública que ofereix serveis assistencials a nivell sanitari, sociosanitari, de dependència, residencial i de salut mental. La nostra finalitat és posar a disposició dels habitants de la comarca d’Osona (unes 155.000 persones) un servei assistencial de qualitat, tant a nivell públic com privat, aplicant criteris de responsabilitat social.

Jurídicament, el CHV està integrat per la Generalitat de Catalunya i la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, i s’organitza com un consorci administratiu de caràcter públic i institucional, sense ànim de lucre, creat segons el Decret 302/1986 de 9 de setembre de 1986. Gestionem l'Hospital Universitari de Vic, la Clínica de Vic, Osona Salut Mental i l'Hospital Sant Jaume de Manlleu.

A nivell administratiu i organitzatiu, la direcció del CHV s’ubica a la Clínica de Vic, però la seu de la institució es troba a l’Hospital Universitari de Vic, on també hi ha el Servei de Prevenció de la Salut i el Medi Ambient, que centralitza la gestió ambiental de la institució i forma part de SAS-AIE (Serveis Auxiliars a la Sanitat-Agrupació d'Interès Econòmic d'institucions sanitàries d'Osona-Ripollès-Garrotxa). L'Hospital Sant Jaume de Manlleu reporta a la seu central, mentre que Osona Salut Mental depèn directament de l’Hospital Universitari de Vic com a dependències físicament annexes al centre hospitalari.

Aquesta Declaració Ambiental vol oferir informació veraç i transparent a tots els grups d'interès sobre la gestió ambiental de les nostres activitats i els serveis prestats en aquests centres, durant el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2018.

Els progressos assolits en l'àmbit de la Responsabilitat Social queden descrits amb tot detall a la Memòria corporativa anual del CHV, elaborada seguint els estàndards del Global Reporting Initiave.

 • Dades generals de l'organització
 • CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
  C/ Francesc Pla "El Vigatà", 1. Vic (Osona, Barcelona). CP: 08500
  Tel. 93 7027777 / Fax 93 8856761 / Correu-e: chv@chv.cat
  www.chv.cat
 • CENTRE VIC: Hospital Universitari de Vic-Osona Salut Mental (HUV-OSM) i Clínica de Vic (CdV)
 • CENTRE MANLLEU: Hospital Sant Jaume de Manlleu (HSJM)
  Ctra. d’Olot, 7. Manlleu (Osona, Barcelona). CP: 08560
 • Codi CCAE: 85110
 • Número de registre EMAS: ES-CAT-000185
 • Gerent: Dr. Pere Soley i Bach
 • Cap de Prevenció i Medi Ambient: Dr. Miquel Vilardell i Ynaraja

Podeu demanar més informació o realitzar consultes relatives a la Declaració Ambiental a l’adreça de correu-e: prevencio@chv.cat.