Quants residus generem i on?

Al CHV treballem per minimitzar la generació de residus i segregar-los de manera correcta. Pel que fa la seva gestió posterior, complim la normativa aplicable i prioritzem, sempre que és possible, la valorització del residu.

L'Hospital Universitari de Vic - Osona Salut Mental és on generem la major part dels residus (70% l'any 2018), ja que és el centre més gran i on es desenvolupa una major activitat assistencial. A gran distància, el segueixen la Clínica de Vic (15%) i l'Hospital Sant Jaume de Manlleu (15%).

L'any 2018 hem generat 70,75 tones de residus més que l’any anterior, el que suposa un increment d’un 11,91%. L’augment més significatiu ha estat en el paper i el cartró (+31,68%), especialment a l’Hospital Sant Jaume de Manlleu, on s’ha doblat la generació d’aquests residus. També ha crescut de forma notable (+15,8%) la fracció de rebuig (grup I), que també inclou el residu sanitari tipificat com a grup II, on shi troben els residus no perillosos que es deriven de l’activitat sanitària: guixos, cotons, gasses, mascaretes, bates, guants, així com qualsevol recipient que hagi contingut líquids biològics (sang, orina...). S’ha incrementat la fracció de rebuig especialment a la Clínica de Vic (+43,3%) i, en menor mesura, també a l’Hospital Universitari de Vic – Osona Salut Mental (+16%).

D'altra banda, s'ha reduït el residu citotòxic (grup IV) (-57%), aquest només es genera a l'HUV; i el residu  biològic (grup III) (-0,43%), amb una reducció significativa a la Clínica de Vic (-12,07%). Es trenca així la progressió creixent que s'observava l'any passat. Una de les reduccions més destacades ha estat també en matèria orgànica (-16,3%).