Consorci Hospitalari de Vic

Epidemiologia

|Alt Image|

Es dedica a l'estudi de la distribució, la freqüència, les causes i el control dels factors relacionats amb la salut i la malaltia en poblacions humanes ben definides, i a l'aplicació d'aquest estudi a defensar i millorar la salut de la població.

Responsable
Dr. Pere Roura Poch