Consorci Hospitalari de Vic

Endocrinologia

L’Endocrinologia és l'especialitat de la medicina que estudia les glàndules de secreció interna (o glàndules endocrines) i les hormones que aquestes produeixen. Al Servei d’Endocrinologia del Consorci Hospitalari de Vic comptem amb un equip d’especialistes en l’estudi i el tractament de les malalties del sistema endocrí (hipotiroïdisme, hipertiroïdisme...), les alteracions metabòliques (diabetis, osteoporosis...), així com dels problemes de tipus nutricional (obesitat, desnutrició...).

Cap de Servei
Dr. Ignasi Saigí