Consum d'aigua

L'aigua que consumim prové de la xarxa pública de subministrament i s’utilitza, entre d'altres, per a les tasques de neteja i de cuina, i per fer funcionar tant equips i instrumental com els sistemes de refrigeració.

Durant el 2017, ha disminuït de manera important del consum total d'aigua (-23,9 %). On més s’ha notat ha estat a l’Hospital Universitari de Vic - Osona Salut Mental (-32,5%), doncs, a banda dels esforços en matèria de sensibilització i bones pràctiques, en aquest centre es va produir l’any 2016 una fuita a l'àrea d'esterilització, molt difícil de detectar, que va disparar el consum durant uns mesos. Pel que fa a la resta de centes, a la Clínica de Vic s’ha registrat un petit increment en el consum d'aigua (+5,3%), mentre que a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu pràcticament s'ha mantingut constant (+0,7%).

AIGUA 2015 2016 2017 Mitjana 3a
Consum d’aigua (m3)
Total 47.758 58.342 44.424 50.175
HUV+OSM 33.896 43.590 29.441 35.642
CdV 2.557 2.674 2.816 2.682
HSJM 11.305 12.078 12.167 11.850
Consum d’aigua per superfície (m3/m2)
Total 0,85 1,05 0,80 0,90
HUV+OSM 1,03 1,03 0,90 0,99
CdV 0,26 0,27 0,28 0,27
HSJM 0,87 0,93 0,94 0,91
Consum d’aigua per estada d'hospitalització (m3/estada)
Total 0,34 0,43 0,33 0,37
HUV+OSM i CdV 0,55 0,73 0,53 0,60
HSJM 0,15 0,17 0,17 = 0,16
Consum d’aigua per treballador (m3/treb.)
Total 39,18 47,86 34,82 40,62
HUV+OSM i CdV 34,10 42,76 29,57 35,48
HSJM 75,37 76,93 65,77 72,69
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).