Aspectes ambientals significatius a l'Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental

Aspectes directes

Aspecte ambiental Tipus d'impacte Valor 2017 Referència* Variació
CONSUMS
Gas natural Consum de recursos naturals no renovables 3.680 MWh 3.334 MWh 9,40%
Tòners i cartutxos Consum de recursos 0,61 t 0,44 t 27,87%
GENERACIÓ DE RESIDUS
Grup I: Envasos lleugers Possible contaminació del sòl 20,92 t 19,77 t 5,50%
Grup I: Ferralla 1,4 t 0,8 t 42,86%
Grup III: Objectes tallants i punxants i restes humanes identificables 48,54 t 44,54 t 8,24%
Grup IV: Residus citotòxics 11,04 t 8,66 t 21,56%
Grup I: Tòners i cartutxos d'impressió 0,61 t 0,68 t -11,48%
Grup IV: Químics (sol. aquoses amb metalls pesants o no clorats -B5-) 0,64 t 0,39 t 39,06%
Grup IV: Químics (disolvents no halogenats o no clorats –xilol-) 2,35 t 1,80 t 23,40%
Grup IV: Fluorescents i làmpades 0,54 t 0,51 t 5,56%
Grup IV: Envasos buits que han contingut productes perillosos - - -
AIGÜES RESIDUALS
Generació d’aigües residuals Possible contaminació del sòl 29.411 m3 35.642 m3 -21,19%
(*) Valor mitjà dels darrers tres anys (2015-2017)

Aspectes indirectes

Aspecte ambiental Tipus d'impacte
Servei de bugaderia
Consum d'aigua Consum de recursos
Generació d'aigües residuals Contaminació de les aigües
Pacients de l’hospital
Consum d'aigua Consum de recursos naturals 
Consum d'energia Contaminació atmosfèrica
Generació de residus no perillosos Possible contaminació del sòl
Desplaçament al centre dels treballadors, usuaris i acompanyants
Consum de carburants Consum de recursos naturals 
Generació d'emissions derivades dels desplaçaments Consum de recursos
Generació de soroll Contaminació acústica
Consum d'energia elèctrica
Generació d'emissions de CO2 Contaminació atmosfèrica