Quants residus generem i on?

Al CHV treballem per minimitzar la generació de residus i segregar-los de manera correcta. Pel que fa la seva gestió posterior, complim la normativa aplicable i prioritzem, sempre que és possible, la valorització del residu.

L'Hospital Universitari de Vic - Osona Salut Mental és on generem la major part dels residus (73% l'any 2017), ja que és el centre més gran i on es desenvolupa una major activitat assistencial. A gran distància, el segueixen l'Hospital Sant Jaume de Manlleu (15%) i la Clínica de Vic (12%).

L'any 2017 hem generat 9,74 tones de residus menys que l’any anterior, el que suposa una reducció de l’11,6%. La reducció més significativa ha estat en la matèria orgànica (-32%), en paper i cartró (-23%) i en la fracció de rebuig (-10%). Per contra, els residus que més s’han incrementat han estat els citotòxics del grup IV (+11%) i el “material punyent i tallant, sang i hemoderivats i altres residus grup III” (+16,7%). Tanmateix, aquests són residus que es gestionen per volum: fins ara, s'ha fet una estimació del seu pes en base a un valor no actualitzat, però de cara al 2018 es disposarà de dades més reals, doncs es pesaran tots els residus.